Quyết định 596/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 596/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 596/QĐ-BHXH năm 2011 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số hiệu: 596/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng Ngày ban hành: 17/05/2011 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 596/QĐ-BHXH năm 2011 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2011 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng 2.856 (hai nghìn tám trăm năm mươi sáu) ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng ...
 • KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2011
 • A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 • B. CHỈ TIÊU, TRÌNH ĐỘ VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN:
 • C. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG:
 • D. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
 • E. CHẤM THI VÀ PHÚC KHẢO BÀI THI:
 • F. KINH PHÍ TỔ CHỨC THI TUYỂN; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI:
 • G. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 596/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 596/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 596/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 596/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 596/QĐ-BHXH

Đang cập nhật