Quyết định 1623/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1623/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số hiệu: 1623/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Minh Hưng Ngày ban hành: 23/08/2012 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 • MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc tổ chức sản xuất vàng miếng
 • Điều 3. Nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng SJC
 • MỤC 2. TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG SJC
 • Điều 4. Phương án sản xuất vàng miếng SJC
 • Điều 5. Quy trình gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 6. Quy trình chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC
 • Điều 7. Quy trình gia công lại vàng miếng SJC
 • Điều 8. Quy trình gia công vàng miếng SJC từ các loại vàng khác
 • MỤC 3. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG VÀNG MIẾNG
 • Điều 9. Quản lý khuôn sản xuất vàng miếng SJC
 • Điều 10. Tổ giám sát gia công vàng miếng
 • MỤC 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 11. Trách nhiệm của Công ty SJC
 • Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng có vàng miếng ...
 • Điều 13. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều 14. Trách nhiệm của các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • MỤC 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1623/QĐ-NHNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 1623/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1623/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1623/QĐ-NHNN

Đang cập nhật