Quyết định 09/2006/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2006/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 09/2006/QĐ-BGTVT đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được cấp theo Quyết định 2056/QĐ-PC năm 1996 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 09/2006/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình Ngày ban hành: 26/01/2006 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 09/2006/QĐ-BGTVT đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được cấp theo Quyết định 2056/QĐ-PC năm 1996 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐƯỢC CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2056 ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2006/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 09/2006/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2006/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2006/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2006/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật