Thông tư 24/2012/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2012/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 24/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 24/2012/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên Ngày ban hành: 17/09/2012 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 24/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

  • Điều 1. Bổ sung danh mục các tổ chức cấp C/O tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT ...

Ngày 17/9/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Bổ sung danh mục các tổ chức cấp C/O tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN như sau:

Số thứ tự: 55, tên đơn vị: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, mã số: 81

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2012.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2012/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 24/2012/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 24/2012/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 24/2012/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 24/2012/TT-BCT

Đang cập nhật