Quyết định 2615/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2615/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 2615/QĐ-BTC năm 2012 về Quy định đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 2615/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 19/10/2012 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 2615/QĐ-BTC năm 2012 về Quy định đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MÔI TRƯỜNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG MÁY TÍNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
 • Điều 3. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan hành ...
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MÔI TRƯỜNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG MÁY TÍNH
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc chung về đảm bảo an toàn thông tin
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Đảm bảo an toàn mức vật lý
 • Điều 5. Đảm bảo an toàn máy tính làm việc
 • Điều 6. Đảm bảo an toàn hệ thống mạng máy tính
 • Điều 7. Đảm bảo an toàn kết nối Internet
 • Điều 8. Đảm bảo an toàn mức ứng dụng
 • Điều 9. Đảm bảo an toàn mức dữ liệu
 • Điều 10. Đảm bảo an toàn trong hoạt động trao đổi thông tin với các tổ chức, cá nhân ngoài ngành Tài ...
 • Điều 11. Sao lưu, dự phòng sự cố
 • Điều 12. Tài khoản công nghệ thông tin
 • Điều 13. Đảm bảo an toàn trong công tác quản trị hệ thống
 • Điều 14. Quản lý an toàn thông tin
 • Chương 3. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN
 • Điều 15. Trách nhiệm của các đơn vị
 • Điều 16. Trách nhiệm của cá nhân
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2615/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2615/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2615/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2615/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2615/QĐ-BTC

Đang cập nhật