Quyết định 103/2012/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 103/2012/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 103/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định 160/2011/QĐ-UBND Số hiệu: 103/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến Ngày ban hành: 15/11/2012 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 103/2012/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 103/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 103/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 103/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 103/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật