Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN

Tiêu đề: Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 điều chỉnh khoản 5 Điều 2 Quyết định 2222/QĐ-BNN-ĐMDN phê duyệt Phương án tái cơ cấu tài chính để chuyển Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 2989/QĐ-BNN-ĐMDN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần Ngày ban hành: 26/11/2012 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 điều chỉnh khoản 5 Điều 2 Quyết định 2222/QĐ-BNN-ĐMDN phê duyệt Phương án tái cơ cấu tài chính để chuyển Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 5, ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TÀI CHÍNH ĐỂ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN

Đang cập nhật