Công văn 8258/BGDĐT-CTHSSV

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 8258/BGDĐT-CTHSSV

Tiêu đề: Công văn 8258/BGDĐT-CTHSSV khẩn trương báo cáo tổng kết Nghị quyết liên tịch 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 8258/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngũ Duy Anh Ngày ban hành: 03/12/2012 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức chính trị - xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 8258/BGDĐT-CTHSSV để xử lý:

Tin tức về Công văn 8258/BGDĐT-CTHSSV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 8258/BGDĐT-CTHSSV

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 8258/BGDĐT-CTHSSV

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 8258/BGDĐT-CTHSSV

Đang cập nhật