Luật xuất bản 2012

Click để xem chi tiết và Tải về Luật xuất bản 2012

Tiêu đề: Luật xuất bản 2012 Số hiệu: 19/2012/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 20/11/2012 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Luật xuất bản 2012

 • Chương 1.
 • LUẬT XUẤT BẢN XUẤT BẢN
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Vị trí, mục đích của hoạt động xuất bản
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm, bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan
 • Điều 6. Quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản
 • Điều 7. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản
 • Điều 8. Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành ...
 • Điều 9. Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động xuất bản
 • Điều 10. Những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản
 • Điều 11. Xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản
 • Chương 2.
 • Điều 12. Đối tượng thành lập nhà xuất bản và loại hình tổ chức nhà xuất bản
 • Điều 13. Điều kiện thành lập nhà xuất bản
 • Điều 14. Cấp, thu hồi giấy phép thành lập và đình chỉ hoạt động của nhà xuất bản
 • Điều 15. Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản
 • Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản nhà xuất bản
 • Điều 17. Tiêu chuẩn các chức danh tổng giám đốc (giám đốc) và tổng biên tập nhà xuất bản
 • Điều 18. Nhiệm vụ và quyền hạn của tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản
 • Điều 19. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của biên tập viên
 • Điều 20. Cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập
 • Điều 21. Quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản
 • Điều 22. Đăng ký xuất bản và xác nhận đăng ký xuất bản
 • Điều 23. Liên kết trong hoạt động xuất bản
 • Điều 24. Tác phẩm, tài liệu phải thẩm định nội dung trước khi tái bản
 • Điều 25. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
 • Điều 26. Xuất bản tác phẩm, tài liệu của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Viêt Nam
 • Điều 27. Thông tin ghi trên xuất bản phẩm
 • Điều 28. Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • Điều 29. Đọc, kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu và thẩm quyền xử lý xuất bản phẩm vi phạm
 • Điều 30. Quảng cáo trên xuất bản phẩm
 • Chương 3.
 • Điều 31. Hoạt động của cơ sở in xuất bản phẩm
 • Điều 32. Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
 • Điều 33. Điều kiện nhận in xuất bản phẩm
 • Điều 34. In gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
 • Điều 35. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở in xuất bản phẩm
 • Chương 4.
 • Điều 36. Hoạt động phát hành xuất bản phẩm
 • Điều 37. Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
 • Điều 38. Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm
 • Điều 39. Đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh
 • Điều 40. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở phát hành xuất bản phẩm, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm
 • Điều 41. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
 • Điều 42. Các trường hợp nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh không phải đề nghị cấp giấy phép
 • Điều 43. Xuất khẩu xuất bản phẩm
 • Điều 44. Triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
 • Chương 5.
 • Điều 45. Điều kiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử
 • Điều 46. Cách thức thực hiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử
 • Điều 47. Kỹ thuật, công nghệ để xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử
 • Điều 48. Nộp lưu chiểu xuất bản phẩm điện tử và nộp cho Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • Điều 49. Quảng cáo trên xuất bản phẩm điện tử
 • Điều 50. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử
 • Điều 51. Nhập khẩu xuất bản phẩm điện tử
 • Điều 52. Quy định chi tiết về xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử
 • Chương 6.
 • Điều 53. Hiệu lực thi hành
 • Điều 54. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật xuất bản quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2012.

Luật Xuất bản năm 2012 bao gồm 06 Chương, 54 Điều, quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản.

Theo đó, hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm. Nhà nước nghiêm cấm các hành vi in lậu, in giả, in nối bản trái phép xuất bản phẩm. Quốc hội đề ra các chiến lược, quy hoạch phát triển mạng lưới nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản phẩm; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật cho hoạt động xuất bản; có chính sách thu hút các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động xuất bản

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, các xuất bản phẩm điện tử không thể không được điều chỉnh. Cũng bởi vì lý do này, Luật Xuất bản năm 2012 cơ bản tập trung quy định tại Chương V những vấn đề có tính nguyên tắc, bao quát đến các đối tượng, hình thức, điều kiện, trách nhiệm và quyền hạn của các chủ thể tham gia thực hiện xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành để bảo đảm tính linh hoạt trong việc quản lý hoạt động xuất bản điện tử phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công nghệ.

Ngoài các quy định mới đáng chú ý nêu trên, còn nhiều quy định khác được sửa đổi, bổ sung trong Luật Xuất bản năm 2012 như: quy định về nộp lưu chiểu, quảng cáo trên xuất bản phẩm, về nhập khẩu xuất bản phẩm...

Luật xuất bản năm 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật xuất bản 2012 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật xuất bản 2012

Đang cập nhật

Án lệ về Luật xuất bản 2012

Đang cập nhật