Quyết định 11/2008/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 11/2008/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 11/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2126/2007/QĐ-UBND Quy định về công tác quản lý, khai thác mạng lưới đường thuỷ nội địa và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Yên Bái Số hiệu: 11/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Văn Bình Ngày ban hành: 11/06/2008 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 11/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2126/2007/QĐ-UBND Quy định về công tác quản lý, khai thác mạng lưới đường thuỷ nội địa và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  • Điều 1. Sửa đổi điểm d, khoản 2, Điều 5 của Quyết định 2126/2007/QĐ-UBND ngày 26/11/2007 của Uỷ ban nhân ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 11/2008/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 11/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 11/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 11/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 11/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật