Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV

Tiêu đề: Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV năm 2012 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 3056/QĐ-BNN-BVTV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 10/12/2012 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV năm 2012 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH ...
  • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong ...
  • Điều 2. Kinh phí xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Pháp ...
  • PHỤ LỤC KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3056/QĐ-BNN-BVTV

Đang cập nhật