Quyết định 2344/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2344/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2012 về Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 2344/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương Ngày ban hành: 21/11/2012 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2012 về Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH NGÂN HÀNG TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 2. Ngân hàng tên đường và công trình công cộng dùng căn cứ cho việc nghiên cứu đặt, đổi tên đường ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện ...
 • NGÂN HÀNG TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
 • I. TÊN ĐỊA DANH:
 • 1.1. Địa danh Phan Thiết qua các thời kỳ lịch sử:
 • 1.2. Phan Thiết với địa danh hành chính, lịch sử, cách mạng, kháng chiến, dân gian:
 • 1.3. Huyện Bắc Bình:
 • 1.4. Huyện Hàm Thuận Bắc:
 • 1.5. Huyện Hàm Thuận Nam:
 • 1.6. Huyện Tánh Linh:
 • II. DANH TỪ CÓ Ý NGHĨA TIÊU BIỂU:
 • III. TÊN CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH TIÊU BIỂU:
 • IV. TÊN PHONG TRÀO CÁCH MẠNG, SỰ KIỆN LỊCH SỬ, CHIẾN THẮNG TIÊU BIỂU:
 • 1. Trên phạm vi cả nước:
 • 2. Ở địa phương Bình Thuận:
 • V. TÊN DANH NHÂN (Xếp theo thứ tự A, B, C…):
 • A. Danh nhân đất nước:
 • B. Các nhân vật tiêu biểu tỉnh Bình Thuận:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2344/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2344/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2344/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2344/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2344/QĐ-UBND

Đang cập nhật