Quyết định 229/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 229/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 229/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt "Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 229/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải Ngày ban hành: 25/01/2013 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 229/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt "Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐẾN NĂM 2020”
  • Điều 1. Phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020” với các nội dung ...
  • I. MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
  • II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
  • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 229/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 229/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 229/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 229/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 229/QĐ-TTg

Đang cập nhật