Thông tư 22/2013/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2013/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 22/2013/TT-BQP quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 22/2013/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Trương Quang Khánh Ngày ban hành: 11/03/2013 Lĩnh vực: Quốc phòng, Công nghiệp

Mục lục Thông tư 22/2013/TT-BQP quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRONG QUÂN ĐỘI
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
 • Chương 2. HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
 • MỤC 1. NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH, VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
 • Điều 4. Nghiên cứu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 • Điều 5. Điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 • Điều 6. Điều kiện kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 • Điều 7. Xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 • MỤC 2. BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
 • Điều 8. Điều kiện bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 • Điều 9. Điều kiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 • Điều 10. Vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 • MỤC 3. SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
 • Điều 11. Điều kiện sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 • Điều 12. Quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 • MỤC 4. HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
 • Điều 13. Đối tượng huấn luyện
 • Điều 14. Nội dung huấn luyện
 • Điều 15. Hình thức và thời gian huấn luyện
 • MỤC 5. QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH
 • Điều 16. Quản lý đầu tư
 • Điều 17. Quản lý tài chính
 • Chương 3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT ...
 • Điều 18. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp
 • Điều 19. Hồ sơ cấp phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 • Điều 20. Hồ sơ cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 • Điều 21. Thẩm quyền, thủ tục và hiệu lực của giấy chứng nhận, mệnh lệnh vận chuyển, giấy phép các loại
 • Điều 22. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép dịch vụ nổ ...
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 • Điều 23. Bộ Tổng Tham mưu
 • Điều 24. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
 • Điều 25. Cục Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 26. Cục Tài chính
 • Điều 27. Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng
 • Chương 5. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA
 • Điều 28. Chế độ báo cáo
 • Điều 29. Thực hiện báo cáo
 • Điều 30. Chế độ kiểm tra
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC DANH MỤC MẪU VĂN BẢN, MỆNH LỆNH, GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN
 • Mẫu số 01. Báo cáo kết quả sản xuất, tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp
 • Mẫu số 02. Báo cáo kết quả kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 • Mẫu số 03. Báo cáo kết quả XNK vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 • Mẫu số 04. Công văn đề nghị cấp phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
 • Mẫu số 05. Mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
 • Mẫu số 06. Báo cáo kết quả thực hiện vận chuyển VLNCN, tiền chất thuốc nổ
 • Mẫu số 07. Đơn đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp       
 • Mẫu số 08. Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, an toàn
 • Mẫu số 09. Báo cáo kết quả sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 • Mẫu số 10. Phương án nổ mìn
 • Mẫu số 11. Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (mặt ngoài giấy phép)
 • Mẫu số 12. Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp
 • Mẫu số 13. Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2013/TT-BQP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 22/2013/TT-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 22/2013/TT-BQP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 22/2013/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 22/2013/TT-BQP

Đang cập nhật