Quyết định 217/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 217/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 217/QĐ-KTNN năm 2013 thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Kiểm toán Nhà nước Số hiệu: 217/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Đinh Tiến Dũng Ngày ban hành: 25/03/2013 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Khiếu nại, tố cáo
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 217/QĐ-KTNN để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 217/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 217/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 217/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 217/QĐ-KTNN

Đang cập nhật