Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2010 do tỉnh Bến Tre ban hành Số hiệu: 03/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Huỳnh Văn Be Ngày ban hành: 27/07/2010 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND

Đang cập nhật