Quyết định 952/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 952/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của cơ quan chuyên môn về Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện do tỉnh Thanh Hóa ban hành Số hiệu: 952/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Mai Văn Ninh Ngày ban hành: 01/04/2009 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 952/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 952/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 952/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 952/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 952/QĐ-UBND

Đang cập nhật