Quyết định 13/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 13/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 13/2007/QĐ-UBND về đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 Số hiệu: 13/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Minh Ngày ban hành: 14/02/2007 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 13/2007/QĐ-UBND về đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HOÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục trên địa bàn thành ...
 • Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ ...
 • ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HOÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2010
 • Phần I THỰC TRẠNG XÃ HỘI HOÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 • I. HỆ THỐNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ:
 • II. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
 • III. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ:
 • Phần II MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẾN NĂM 2010
 • I. MỤC TIÊU:
 • II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
 • Phần III TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 13/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 13/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 13/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 13/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 13/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật