Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 03/2009/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2009 do tỉnh Lâm Đồng ban hành Số hiệu: 03/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa Ngày ban hành: 24/04/2009 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 03/2009/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

Đang cập nhật