Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND17

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND17

Tiêu đề: Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND17 về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Số hiệu: 67/2012/NQ-HĐND17 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Sỹ Ngày ban hành: 12/12/2012 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND17 về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 • NGHỊ QUYẾT V/V QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 • Điều 1. Thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (có ...
 • Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kết quả ...
 • Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.
 • NỘI DUNG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 • 1. Tên đồ án:
 • 2. Phạm vi lập quy hoạch:
 • 3. Quan điểm:
 • 4. Mục tiêu:
 • 5. Tính chất quy hoạch:
 • 6. Các chỉ tiêu dự báo phát triển vùng đến năm 2030.
 • 7. Tầm nhìn đến năm 2050:
 • 8. Định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030.
 • 9. Định hướng qui hoạch sử dụng đất:
 • 10. Hạ tầng xã hội.
 • 11. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
 • 12. Các biện pháp thực hiện quy hoạch vùng.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND17 để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND17

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND17

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND17

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND17

Đang cập nhật