Quyết định 1217/QĐ-CTUBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1217/QĐ-CTUBND

Tiêu đề: Quyết định 1217/QĐ-CTUBND năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ do tỉnh Bình Định ban hành Số hiệu: 1217/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng Ngày ban hành: 02/06/2011 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1217/QĐ-CTUBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1217/QĐ-CTUBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1217/QĐ-CTUBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1217/QĐ-CTUBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1217/QĐ-CTUBND

Đang cập nhật