Nghị quyết 67/2011/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 67/2011/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 67/2011/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 do tỉnh Cao Bằng ban hành Số hiệu: 67/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hà Ngọc Chiến Ngày ban hành: 19/07/2011 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 67/2011/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 67/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 67/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 67/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 67/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật