Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế Người ký: Vũ Văn Tám, Nguyễn Thanh Long Ngày ban hành: 27/05/2013 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nội dung phối hợp
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện phối hợp
 • Chương II GIÁM SÁT BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI
 • Điều 4. Nội dung phối hợp trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người
 • Điều 5. Phương thức, thời hạn trao đổi thông tin trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người
 • Điều 6. Phân công đơn vị đầu mối thực hiện trao đổi thông tin trong giám sát bệnh lây truyền từ động ...
 • Chương III ĐIỀU TRA Ổ DỊCH, XỬ LÝ Ổ DỊCH
 • Điều 7. Thành lập Đội điều tra, xử lý ổ dịch
 • Điều 8. Điều tra, xử lý ổ dịch, báo cáo tình hình bệnh dịch
 • Chương IV TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI
 • Điều 9. Nội dung truyền thông
 • Điều 10. Phân công thực hiện truyền thông
 • Chương V ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI
 • Điều 11. Phối hợp trong tổ chức đào tạo, tập huấn
 • Điều 12. Phối hợp trong nghiên cứu khoa học
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Trách nhiệm của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế
 • Điều 14. Trách nhiệm của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 15. Trách nhiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ ...
 • Điều 16. Trách nhiệm của các Cơ quan thú y vùng
 • Điều 17. Trách nhiệm của Sở Y tế
 • Điều 18. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 19. Trách nhiệm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
 • Điều 20. Trách nhiệm của Chi cục Thú y tỉnh
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT

Đang cập nhật