Văn bản khác 934/KH-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 934/KH-TTCP

Tiêu đề: Kế hoạch 934/KH-TTCP năm 2013 phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội do Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 934/KH-TTCP Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Nguyễn Đức Hạnh Ngày ban hành: 26/04/2013 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Kế hoạch 934/KH-TTCP năm 2013 phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội do Thanh tra Chính phủ ban hành

 • KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ QUỐC HỘI
 • I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.
 • 1. Đối với Thanh tra Chính phủ.
 • 2. Đối với Bộ Công an.
 • 3. Đối với UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
 • 4. Đối với các cơ quan của Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương ...
 • 5. Đối với các Ban, ngành của Trung ương.
 • 6. Đối với các địa phương.
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Kế hoạch 934/KH-TTCP năm 2013 phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội do Thanh tra Chính phủ ban hành.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Kịp thời xử lý các tình huống các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, bức xúc, kéo dài tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phục vụ tốt các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội, đảm bảo an toàn trật tự xã hội.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 934/KH-TTCP để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 934/KH-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 934/KH-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 934/KH-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 934/KH-TTCP

Đang cập nhật