Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm, Trần Anh Tuấn Ngày ban hành: 10/06/2013 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM CUNG CẤP ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Vị trí và chức năng của Trung tâm công tác xã hội
 • Điều 3. Tên gọi của Trung tâm công tác xã hội
 • Điều 4. Đối tượng phục vụ của Trung tâm công tác xã hội
 • Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm công tác xã hội
 • Điều 6. Cơ cấu tổ chức Trung tâm công tác xã hội
 • Điều 7. Điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục thành lập và giải thể Trung tâm công tác xã hội
 • Điều 8. Cơ quan và trách nhiệm thẩm định
 • Điều 9. Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Đang cập nhật