Quyết định 1491/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1491/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1491/QĐ-BTP năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 1491/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 18/06/2013 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1491/QĐ-BTP năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực do Bộ Tư pháp ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG ...
  • Điều 1. Chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế
  • Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Điều 6. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1491/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1491/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1491/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1491/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1491/QĐ-BTP

Đang cập nhật