Thông tư 14/2013/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2013/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 14/2013/TT-BTTTT hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 14/2013/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son Ngày ban hành: 21/06/2013 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 14/2013/TT-BTTTT hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mục tiêu chung
 • Điều 5. Yêu cầu chung
 • Chương 2. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH ...
 • Điều 6. Quy hoạch công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
 • Điều 7. Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng
 • Điều 8. Quy hoạch cột ăng ten
 • Điều 9. Quy hoạch cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Ủy ban nhân ...
 • Chương 3. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG
 • Điều 11. Quy hoạch công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
 • Điều 12. Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng
 • Điều 13. Quy hoạch cột ăng ten
 • Điều 14. Quy hoạch cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm
 • Điều 15. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh ...
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Điều 17. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
 • Điều 18. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến việc xây dựng và sử dụng hạ tầng ...
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC: MẪU BẢNG QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIÊN THÔNG THỤ ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN
 • Mẫu 1 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA
 • Mẫu 2 DANH MỤC CÁC ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG
 • Mẫu 3: DANH MỤC CÁC KHU VỰC, TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ ĐƯỢC (HOẶC KHÔNG ĐƯỢC) LẮP ĐẶT CỘT ĂNG TEN
 • Mẫu 4: DANH MỤC CÁC KHU VỰC, TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ ĐƯỢC XÂY DỰNG, SỬ DỤNG
 • Mẫu 5 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG QUAN TRỌNG
 • Mẫu 6: DANH MỤC CÁC ĐIỂM CUNG CẤP
 • Mẫu 7: DANH MỤC CỘT ĂNGTEN TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ.........
 • Mẫu 8: DANH MỤC LOẠI CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT LẮP ĐẶT CÁP VIỄN THÔNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2013/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 14/2013/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 14/2013/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 14/2013/TT-BTTTT

Đang cập nhật