Luật cư trú sửa đổi năm 2013

Click để xem chi tiết và Tải về Luật cư trú sửa đổi năm 2013

Tiêu đề: Luật cư trú sửa đổi năm 2013 Số hiệu: 36/2013/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 20/06/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Luật cư trú sửa đổi năm 2013

  • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ
  • Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú:
  • Điều 8
  • Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương
  • Điều 2 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Luật sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều Luật cư trú năm 2013 được Quốc hội ban hành ngày 20/06/2013, Luật này gồm 05 nội dung sửa đổi, bổ sung các điều sau đây : Điều 8 (Hành vi bị nghiêm cấm), Điều 20 (Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương), Điều 23 (Thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp), Điều 30 (Đăng ký tạm trú), Điều 31 (Lưu trú và thông báo lưu trú).

Trong đó, có một số sửa đổi đáng quan tâm sau:

Đối với trường hợp đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức, Luật cư trú sửa đổi 2013 đã bổ sung một số điều kiện chặt chẽ hơn để khắc phục tình trạng nhiều hộ, nhiều người nhập hộ khẩu vào một chỗ ở mặc dù chỗ ở đó quá chật hẹp. Theo đó, trường hợp đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau đây: bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố; có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân; được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là 24 tháng. Trong thời hạn ba mươi ngày trước ngày hết thời hạn tạm trú, công dân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú để làm thủ tục gia hạn.

Trước đây, Luật cư trú quy định gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác khi có người từ đủ 14 tuổi trở lên đến lưu trú thì mới phải thông báo lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn và việc thông báo này được thực hiện trực tiếp hoặc bằng điện thoại, thì nay, để tăng cường công tác quản lý, Luật đã sửa đổi theo hướng mọi công dân, không giới hạn về độ tuổi khi đến lưu trú tại địa chỉ xã, phường, thị trấn đều phải thông báo việc lưu trú đó với Công an xã, phường, thị trấn; đồng thời, cũng đã bổ sung hình thức thông báo lưu trú đó là thông báo lưu trú thông qua mạng Internet, mạng máy tính.

Riêng việc đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô.

Như vậy, Luật cư trú sửa đổi 2013 được sửa đổi, bổ sung theo hướng quản ý chặt chẽ hơn về việc cư trú, giảm bớt các sức ép lớn về việc dân số đổ dồn về các thành phố lớn. giảm thiểu về các vấn đề xã hội gây khó khăn trong quản lý trật tự, an toàn xã hội, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng.

Luật sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều Luật cư trú năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật cư trú sửa đổi năm 2013 để xử lý:

Án lệ về Luật cư trú sửa đổi năm 2013

Đang cập nhật