Văn bản khác 281/BC-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 281/BC-CP

Tiêu đề: Báo cáo 281/BC-CP năm 2013 đàm phán Hiệp định vay cho Chương trình Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2 - Tiểu chương trình 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Chính phủ ban hành Số hiệu: 281/BC-CP Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải Ngày ban hành: 09/08/2013 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 281/BC-CP để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 281/BC-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 281/BC-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 281/BC-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 281/BC-CP

Đang cập nhật