Công văn 1316/BVHTTDL-GĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1316/BVHTTDL-GĐ

Tiêu đề: Công văn 1316/BVHTTDL-GĐ năm 2013 hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 1316/BVHTTDL-GĐ Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh Ngày ban hành: 15/04/2013 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Công văn 1316/BVHTTDL-GĐ năm 2013 hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • Số: 1316/BVHTTDL-GĐ V/v Hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình
 • I. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
 • II. THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
 • III. CHỨC NĂNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
 • IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
 • V. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN, CÁC ỦY VIÊN VÀ THƯ KÝ BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ...
 • VI. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
 • VII. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
 • VIII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
 • IX. QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
 • X. LẤY SỐ VĂN BẢN VÀ SỬ DỤNG CON DẤU
 • XI. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1316/BVHTTDL-GĐ để xử lý:

Tin tức về Công văn 1316/BVHTTDL-GĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1316/BVHTTDL-GĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1316/BVHTTDL-GĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1316/BVHTTDL-GĐ

Đang cập nhật