Công văn 4807/TCHQ-GSQL

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 4807/TCHQ-GSQL

Tiêu đề: Công văn 4807/TCHQ-GSQL năm 2013 xác nhận kho hàng miễn thuế đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 4807/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường Ngày ban hành: 16/08/2013 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 4807/TCHQ-GSQL để xử lý:

Tin tức về Công văn 4807/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 4807/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 4807/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 4807/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật