Quyết định 5889/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 5889/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 5889/QĐ-BCT năm 2013 Thành lập Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 5889/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 20/08/2013 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 5889/QĐ-BCT năm 2013 Thành lập Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỰC THUỘC CỤC ...
  • Điều 1. Thành lập Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại (sau đây gọi tắt là Trung ...
  • Điều 2. Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiếng thương mại do Giám đốc điều hành và các Phó ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại và Thủ trưởng ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 5889/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 5889/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 5889/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 5889/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 5889/QĐ-BCT

Đang cập nhật