Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh ngân sách năm 2011, phê chuẩn ngân sách năm 2012 tỉnh Thái Nguyên Số hiệu: 16/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc Ngày ban hành: 06/08/2013 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh ngân sách năm 2011, phê chuẩn ngân sách năm 2012 tỉnh Thái Nguyên

 • NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 VÀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ...
 • Điều 1. Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2011:
 • Điều 2. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2012 như sau:
 • Điều 3. Số kết dư ngân sách tỉnh năm 2012 được trích bổ sung quỹ dự trữ tài chính của tỉnh: 939.000.000 ...
 • Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân ...
 • BIỂU SỐ 01 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 TỈNH THÁI NGUYÊN
 • BIỂU SỐ 02 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2012
 • BIỂU SỐ 03 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012 TỈNH THÁI NGUYÊN
 • BIỂU SỐ: 04 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
 • BIỂU SỐ 05 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
 • BIỂU SỐ 06 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA ...
 • BIỂU SỐ 07 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2012
 • BIỂU SỐ 08 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC ...
 • BIỂU SỐ 09 CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 TỈNH THÁI NGUYÊN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật