Quyết định 36/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 36/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 36/2013/QĐ-UBND về Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội Số hiệu: 36/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Huy Tưởng Ngày ban hành: 10/09/2013 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 36/2013/QĐ-UBND về Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC VÀ MỨC TRẦN DỊCH VỤ THỦY LỢI NỘI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển ...
 • QUY ĐỊNH MỨC THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC VÀ MỨC TRẦN DỊCH VỤ THỦY LỢI NỘI ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
 • Điều 2. Một số thuật ngữ.
 • Chương 2. MỨC THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC VÀ MỨC TRẦN THU PHÍ DỊCH VỤ THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
 • Điều 3. Mức thu thủy lợi phí
 • Điều 4. Mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi ...
 • Điều 5. Mức trần thu phí dịch vụ thủy lợi nội đồng:
 • Chương 3. ĐỐI TƯỢNG NỘP VÀ MIỄN GIẢM THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC
 • Điều 6. Đối tượng phải nộp thủy lợi phí là các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng nguồn nước hoặc ...
 • Điều 7. Đối tượng miễn giảm thủy lợi phí, tiền nước.
 • Điều 8. Phạm vi miễn thu thủy lợi phí
 • Điều 9. Các tổ chức được ngân sách cấp bù kinh phí do thực hiện miễn thủy lợi phí
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài chính.
 • Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.
 • Điều 13. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân quản lý khai thác công trình thủy lợi.
 • Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn.
 • Điều 15. Trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân dùng nước.
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 36/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 36/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 36/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 36/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 36/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật