Quyết định 5006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 5006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 5006/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 -2015 Số hiệu: 5006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Mạnh Hà Ngày ban hành: 12/09/2013 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 5006/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 -2015

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG, HUYỆN CỦ CHI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
 • Điều 1. Nay phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 -2015 (theo nội ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...
 • ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG, HUYỆN CỦ CHI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
 • Phần 1. THỰC TRẠNG NÔNG THÔN XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG - HUYỆN CỦ CHI
 • I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - DÂN SỐ LAO ĐỘNG
 • 1. Đặc điểm tự nhiên
 • 2. Dân số
 • II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI
 • 1. Quy hoạch
 • 2. Hạ tầng Kinh tế - Xã hội
 • 3. Thực trạng kinh tế và tổ chức sản xuất
 • 4. Văn hóa, xã hội và môi trường.
 • 5. Hệ thống chính trị và tình hình an ninh trật tự - xã hội
 • Phần 2. NỘI DUNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG - HUYỆN CỦ CHI ĐẾN NĂM 2015
 • I. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2015
 • 1. Mục tiêu chung
 • 2. Mục tiêu cụ thể
 • II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 • 1. Quy hoạch
 • 2. Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn
 • 3. Phát triển kinh tế và các hình thức tổ chức
 • 4. Giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường
 • 5. Hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội
 • III. DỰ KIẾN KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ HỖ TRỢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
 • A. Tổng kinh phí đầu tư, hỗ trợ để thực hiện Đề án nông thôn mới xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, dự kiến ...
 • B. Nguồn vốn
 • Phần 3.. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Thời gian thực hiện đề án: từ nay đến hết năm 2015.
 • 2. Quy mô và khối lượng thực hiện: theo các biểu đính kèm.
 • 3. Phương châm và nguyên tắc đầu tư, hỗ trợ
 • 4. Phân công thực hiện:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 5006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 5006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 5006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 5006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 5006/QĐ-UBND

Đang cập nhật