Thông tư 135/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 135/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 135/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 27/09/2013 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI ...
  • Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
  • Điều 2. Chính sách ưu đãi thuế được áp dụng thí điểm đối với Tổ chức tài chính vi mô quy định tại Điều ...
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 135/2013/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 135/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 135/2013/TT-BTC

Đang cập nhật