Nghị định 112/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 112/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất Số hiệu: 112/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 02/10/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRỤC XUẤT, BIỆN PHÁP TẠM GIỮ NGƯỜI, ÁP GIẢI NGƯỜI VI PHẠM THEO THỦ ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
 • Điều 4. Kinh phí bảo đảm
 • Chương 2. ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRỤC XUẤT
 • Điều 5. Thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt trục xuất
 • Điều 6. Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất
 • Điều 7. Quyết định xử phạt trục xuất
 • Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của người bị trục xuất
 • Điều 9. Hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất
 • Điều 10. Hồ sơ thi hành quyết định xử phạt trục xuất
 • Chương 3. TẠM GIỮ, ÁP GIẢI NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG THỜI GIAN ...
 • MỤC 1. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC TẠM GIỮ NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ THEO THỦ ...
 • Điều 11. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính
 • Điều 12. Thẩm quyền tạm giữ
 • Điều 13. Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính
 • Điều 14. Thời hạn tạm giữ
 • Điều 15. Thông báo quyết định tạm giữ
 • Điều 16. Tiếp nhận người bị tạm giữ
 • Điều 17. Hồ sơ tạm giữ
 • Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ
 • Điều 19. Nơi tạm giữ
 • Điều 20. Quản lý người bị tạm giữ
 • Điều 21. Giao, nhận người có hành vi vi phạm hành chính
 • Điều 22. Chế độ ăn uống của người bị tạm giữ
 • Điều 23. Trường hợp người bị tạm giữ bị bệnh hoặc chết trong thời gian tạm giữ
 • MỤC 2. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC ÁP GIẢI NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 24. Áp giải người vi phạm
 • Điều 25. Thẩm quyền thực hiện việc áp giải
 • Điều 26. Thủ tục thực hiện việc áp giải
 • Điều 27. Giao, nhận người bị áp giải
 • Điều 28. Lập biên bản áp giải
 • Điều 29. Xử lý một số tình huống trong khi áp giải
 • MỤC 3. QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC TRỤC XUẤT
 • Điều 30. Quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất
 • Điều 31. Chế độ đối với người bị trục xuất trong thời gian làm thủ tục trục xuất tại cơ sở lưu trú
 • Điều 32. Giải quyết trường hợp người bị trục xuất bị chết trong thời gian làm thủ tục trục xuất
 • Điều 33. Giải quyết trường hợp người bị trục xuất chống đối, bỏ trốn, không chấp hành quyết định xử phạt ...
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC TẠM GIỮ, ÁP GIẢI NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ...
 • Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
 • Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 38. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 39. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân mời người nước ngoài vào Việt Nam hoặc xin gia ...
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 40. Hiệu lực của Nghị định
 • Điều 41. Trách nhiệm thi hành Nghị định

Ngày 02/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định về: Đối tượng, thẩm quyền, thủ tục tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính, các trường hợp áp dụng biện pháp tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính và những quy định khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính. Cũng như đối tượng bị trục xuất, thủ tục áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp quản lý người vi phạm trong thời gian làm thủ tục trục xuất, quyền và nghĩa vụ của người bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thi hành hình thức xử phạt trục xuất.

Theo đó, cơ quan phát hiện vi phạm xét thấy người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đủ điều kiện áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, phải gửi ngay tài liệu, tang vật, phương tiện bị tạm giữ liên quan đến vụ vi phạm đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi người nước ngoài đăng ký thường trú, tạm trú hoặc nơi xảy ra hành vi vi phạm để lập hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Đối với trường hợp vi phạm do cơ quan ở Trung ương, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phát hiện thì hồ sơ vi phạm được gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh để lập hồ sơ áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

Người bị trục xuất được hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất trong trường hợp: Bị bệnh nặng, phải cấp cứu hoặc vì lý do sức khoẻ khác không thể thực hiện được quyết định xử phạt trục xuất có chứng nhận của bệnh viện hoặc trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên hoặc các trường hợp bất khả kháng khác; phải thực hiện nghĩa vụ về dân sự, hành chính, kinh tế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trẻ em dưới 16 tuổi là con của người bị trục xuất trong thời gian làm thủ tục trục xuất tại cơ sở lưu trú ở cùng cha, mẹ tại cơ sở lưu trú được bố trí diện tích chỗ nằm cùng phòng với cha, mẹ tại cơ sở lưu trú phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm lứa tuổi, giới tính. Các chế độ ăn, mặc, ở, khám chữa bệnh và chi phí an táng được thực hiện như đối với người lưu trú. Ngày 01/6, Tết Trung thu được hưởng mức ăn gấp 2 lần ngày thường; nếu ốm đau được thực hiện chế độ khám, chữa bệnh, nếu chết được cấp chi phí an táng như người lưu trú.

Đồng thời, Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định người bị trục xuất trong thời gian làm thủ tục trục xuất tại cơ sở lưu trú bị bệnh được khám và điều trị tại phòng khám của cơ sở lưu trú. Trường hợp bị bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị của y tế cơ sở lưu trú thì Cục Quản lý xuất, nhập cảnh hoặc Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ đề nghị trục xuất có trách nhiệm đưa họ đến cơ sở y tế để điều trị; đồng thời, thông báo cho Bộ Ngoại giao.

Nghị định 112/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 112/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 112/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 112/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật