Quyết định 447/QĐ-UBDT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 447/QĐ-UBDT

Tiêu đề: Quyết định 447/QĐ-UBDT năm 2013 công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Số hiệu: 447/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử Ngày ban hành: 19/09/2013 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Dân tộc

Mục lục Quyết định 447/QĐ-UBDT năm 2013 công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC I, II, III THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ...
 • Điều 1. Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn ...
 • Điều 2. Thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi làm căn cứ để xây ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định: số 301/QĐ-UBDT ...
 • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • DANH SÁCH CÁC TỈNH PHÂN ĐỊNH THÔN ĐBKK, XÃ KHU VỰC I, II, III GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

Vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã có Quyết định 447/QĐ-UBDT công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó các Các cơ quan chức năng có thẩm quyền trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành điều tra thực tế, xác định các thôn, xã đặc biệt khó khăn theo 6 khu vực sau:

 1. Đồng bằng sông Hồng;
 2. Trung du và miền núi phía Bắc;
 3. Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung;
 4. Tây Nguyên;
 5. Đông Nam Bộ;
 6. Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là căn cứ để các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi xây dựng, thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của từng vùng, từng khu vực.

Quyết định 447/QĐ-UBDT được ban hành và có hiệu lực từ ngày 19/09/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 447/QĐ-UBDT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 447/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 447/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 447/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 447/QĐ-UBDT

Đang cập nhật