Quyết định 2139/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2139/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2139/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án Phát triển khoa học, công nghệ nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2025 Số hiệu: 2139/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh Ngày ban hành: 25/09/2013 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 2139/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án Phát triển khoa học, công nghệ nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2025

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN ...
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển khoa học, công nghệ nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 ...
 • Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các ...
 • ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 VÀ ĐỊNH ...
 • Phần I CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
 • Phần II THỰC TRẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
 • I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 • 1. Tiềm lực khoa học và công nghệ
 • 2. Kết quả nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và công nghệ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
 • 3. Công tác quản lý khoa học công nghệ
 • II. HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN
 • 1. Những hạn chế, yếu kém
 • 2. Nguyên nhân
 • Phần III NỘI DUNG ĐỀ ÁN
 • I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
 • 1. Phát triển khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để thực sự trở thành động ...
 • 2. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ ...
 • 3. Ngoài đầu tư của Nhà nước, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển khoa học và công ...
 • 4. Chủ động, tích cực hội nhập với khoa học và công nghệ phát triển tiên tiến trong và ngoài nước; ...
 • II. MỤC TIÊU
 • 1. Mục tiêu tổng quát
 • 2. Mục tiêu cụ thể
 • III. NHIỆM VỤ
 • 1. Về trồng trọt, bảo vệ thực vật
 • 2. Chăn nuôi, thú y
 • 3. Về Lâm nghiệp
 • 4. Về Thủy sản
 • 5. Cơ giới hóa và công nghệ sau thu hoạch
 • 6. Về Thủy lợi
 • 7. Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
 • IV. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN
 • V. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • 1. Giai đoạn 2014 - 2020: 280 tỷ đồng.
 • 2. Giai đoạn 2020 - 2025
 • VI. GIẢI PHÁP
 • 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và ...
 • 2. Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • 3. Phát triển thị trường khoa học công nghệ lĩnh vực nông nghiệp
 • 4. Đổi mới đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, nông nghiệp nông thôn ...
 • 5. Bản quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu khoa học
 • 6. Về Kinh phí đầu tư
 • 7. Chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ
 • 8. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ
 • Phần IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 2. Sở Khoa học và công nghệ
 • 3. Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 4. Ngân hành Nhà nước tỉnh
 • 5. Sở Công thương
 • 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 7. Sở Tài chính
 • 8. Các sở, ngành, UBND các huyện thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan
 • 9. Các tổ chức, đoàn thể
 • DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2020
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2139/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2139/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2139/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2139/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2139/QĐ-UBND

Đang cập nhật