Chỉ thị 22/CT-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 22/CT-TTg

Tiêu đề: Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 22/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/10/2013 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
 • I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • 1. Nghiên cứu, làm rõ, đề xuất các vấn đề bất cập trong hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm hiện ...
 • 2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp trong công ...
 • 3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm ...
 • 4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm ...
 • II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
 • 2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các chế tài ...
 • 3. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp xác định địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm, đối tượng ...
 • 4. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát; tiến ...
 • 5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh văn hóa, du ...
 • 6. Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện về y tế của các cơ sở kinh doanh ...
 • 7. Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Quy chế mẫu phối hợp giữa các cơ quan chức năng ...
 • 8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
 • 9. Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường các hoạt động chất vấn, giám sát thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ...
 • 10. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 22/CT-TTg để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 22/CT-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 22/CT-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 22/CT-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 22/CT-TTg

Đang cập nhật