Quyết định 354/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 354/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Số hiệu: 354/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Minh Huấn Ngày ban hành: 25/09/2013 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011 ...
 • Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Sơn Dương với các nội dung chủ yếu sau ...
 • 1. Diện tích cơ cấu các loại đất:
 • 2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
 • 3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
 • 4. Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến ...
 • Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Sơn Dương với các chỉ tiêu ...
 • 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:
 • 2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
 • 3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
 • Điều 3. Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương có trách nhiệm
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 354/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 354/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 354/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 354/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 354/QĐ-UBND

Đang cập nhật