Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM

Tiêu đề: Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM về Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoáng thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 02/2012/QĐ-SGDHCM Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Thị Tường Tâm Ngày ban hành: 24/02/2012 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM về Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoáng thành phố Hồ Chí Minh

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH ...
 • QUYẾT ĐỊNH:
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2012 và thay thế Quyết định số 124/QĐ-SGDHCM ...
 • Điều 3. Giám đốc các phòng, ban thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị có liên ...
 • QUY CHẾ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích thuật ngữ
 • Chương 2. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH
 • Điều 3. Quy tắc chung
 • Điều 4. Thời gian giao dịch
 • Điều 5. Tạm ngừng giao dịch chứng khoán
 • Điều 6. Tổ chức giao dịch
 • Điều 7. Nguyên tắc khớp lệnh giao dịch
 • Điều 8. Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá
 • Điều 9. Biên độ dao động giá
 • Điều 10. Giá tham chiếu
 • Điều 11. Xác định giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và trái phiếu mới niêm yết
 • Điều 12. Xác định giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên ...
 • Điều 13. Lệnh giao dịch
 • Điều 14. Nội dung của lệnh giao dịch
 • Điều 15. Ký hiệu lệnh giao dịch
 • Điều 16. Sửa, hủy lệnh đối với giao dịch khớp lệnh
 • Điều 17. Quảng cáo giao dịch thỏa thuận
 • Điều 18. Thực hiện giao dịch thỏa thuận.
 • Điều 19. Sửa, hủy giao dịch thỏa thuận.
 • Điều 20. Quy định trong thời gian nghỉ giữa các phiên giao dịch (phiên sáng - phiên chiều)
 • Điều 21. Xác lập và hủy bỏ giao dịch.
 • Điều 22. Kiểm soát giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài
 • Điều 23. Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư
 • Điều 24. Giao dịch ký quỹ chứng khoán
 • Điều 25. Giao dịch cổ phiếu quỹ.
 • Điều 26. Các ký hiệu giao dịch không hưởng quyền
 • Chương 3. QUY ĐỊNH VỀ CẢNH BÁO, KIỂM SOÁT, TẠM NGỪNG, HỦY NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CÁC CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
 • Điều 27. Cảnh báo đối với chứng khoán niêm yết
 • Điều 28. Kiểm soát giao dịch đối với chứng khoán niêm yết
 • Điều 29. Tạm ngừng giao dịch của chứng khoán niêm yết.
 • Điều 30. Hủy niêm yết chứng khoán
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 31. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM để xử lý:

Tin tức về Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM

Đang cập nhật