Thông tư 34/2013/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 34/2013/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 34/2013/TT-BYT về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 34/2013/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên Ngày ban hành: 28/10/2013 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 34/2013/TT-BYT về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY
  • Điều 1. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
  • Điều 2. Điều khoản tham chiếu
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Điều 4. Trách nhiệm thi hành
  • DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 34/2013/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 34/2013/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 34/2013/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 34/2013/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 34/2013/TT-BYT

Đang cập nhật