Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Đinh Trung Tụng, Nguyễn Sơn, Lê Quý Vương, Nguyễn Thành Cung, Nguyễn Hải Phong Ngày ban hành: 06/11/2013 Lĩnh vực: Thi hành án, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN ...
 • Chương QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG
 • Điều 3. Phạm vi trách nhiệm bồi thường
 • Điều 4. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường
 • Điều 5. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành ...
 • Điều 6. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường
 • Điều 7. Thiệt hại thực tế
 • Chương 3. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG
 • Điều 8. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm
 • Điều 9. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút
 • Điều 10. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần
 • Điều 11. Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết
 • Điều 12. Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe
 • Chương THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG
 • Điều 13. Hồ sơ và gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường
 • Điều 14. Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường
 • Điều 15. Tổ chức việc giải quyết bồi thường
 • Điều 16. Xác minh thiệt hại
 • Điều 17. Thương lượng việc bồi thường
 • Điều 18. Quyết định giải quyết bồi thường
 • Điều 19. Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người được bồi thường
 • Điều 20. Khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường
 • Điều 21. Chi trả tiền bồi thường
 • Chương 5. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG
 • Điều 22. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường
 • Điều 23. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
 • Điều 24. Thống kê, tổng hợp, đánh giá về công tác bồi thường
 • Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Tổ chức thực hiện
 • ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
 • ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
 • BIÊN BẢN THƯƠNG LƯỢNG
 • BIỂN BẢN THƯƠNG LƯỢNG
 • QUYẾT ĐỊNH (V/v giải quyết bồi thường đối với...)
 • QUYẾT ĐỊNH (V/v giải quyết bồi thường đối với...)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật