Thông tư 22/2013/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2013/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 22/2013/TT-BTTTT về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 22/2013/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son Ngày ban hành: 23/12/2013 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 22/2013/TT-BTTTT về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong ...
  • Điều 2. Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật này bao gồm các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng hoặc khuyến nghị áp ...
  • Điều 3. Hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước đang hoạt động hoặc triển khai trước ngày Thông tư ...
  • Điều 4. Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ rà ...
  • Điều 5. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và thay thế Thông tư số 01 ...
  • Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thủ trưởng các ...
  • DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2013/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 22/2013/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 22/2013/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 22/2013/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 22/2013/TT-BTTTT

Đang cập nhật