Văn bản hợp nhất 8017/VBHN-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 8017/VBHN-BTP

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 8017/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 8017/VBHN-BTP Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Thế Liên Ngày ban hành: 10/12/2013 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Văn bản hợp nhất 8017/VBHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư do Bộ Tư pháp ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ
 • Chương 1. TIÊU CHUẨN LUẬT SƯ
 • Điều 1. Bằng cử nhân luật
 • Điều 2. Cơ sở đào tạo nghề luật sư
 • Chương 2. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
 • Điều 3. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
 • Điều 4. Điều lệ Công ty luật
 • Điều 5. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
 • Điều 6. Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
 • Điều 7. Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
 • Điều 8. Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn
 • Điều 9. Thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư
 • Chương 3. THÙ LAO LUẬT SƯ THAM GIA TỐ TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ
 • Điều 10. Mức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự
 • Điều 11. Thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ ...
 • Chương 4. THÀNH LẬP, GIẢI THỂ ĐOÀN LUẬT SƯ
 • Điều 12. Thành lập Đoàn luật sư
 • Điều 13. Giải thể Đoàn luật sư
 • Chương 5. HÀNH NGHỀ CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI, LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • Điều 14. Tên gọi của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
 • Điều 15. Đơn đề nghị thành lập chi nhánh
 • Điều 16. Đơn đề nghị thành lập công ty luật nước ngoài
 • Điều 17. Ngôn ngữ sử dụng và hợp pháp hóa lãnh sự
 • Điều 18. Đăng báo, thông báo về việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
 • Điều 19. Hợp nhất công ty luật nước ngoài
 • Điều 20. Sáp nhập công ty luật nước ngoài
 • Điều 21. Tạm ngừng hoạt động
 • Điều 22. Chấm dứt hoạt động
 • Điều 23. Lệ phí
 • Chương 6. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LUẬT SƯ VÀ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
 • Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật ...
 • Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản ...
 • Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Trách nhiệm thi hành Nghị định
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 8017/VBHN-BTP để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 8017/VBHN-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 8017/VBHN-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 8017/VBHN-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 8017/VBHN-BTP

Đang cập nhật