Thông tư 01/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 01/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 01/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 02/01/2014 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 01/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH XỔ SỐ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN
 • Điều 4. Vốn điều lệ
 • Điều 5. Huy động vốn
 • Điều 6. Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp
 • Điều 7. Quản lý sử dụng vốn và tài sản
 • Chương III QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ
 • Điều 8. Doanh thu
 • Điều 9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
 • Điều 10. Chi phí
 • Điều 11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí và quản lý chi phí
 • Chương IV THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH XỔ SỐ
 • Điều 12. Nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
 • Điều 13. Xác định doanh thu thực tế phát sinh theo từng địa bàn kinh doanh của Công ty xổ số điện toán ...
 • Chương V PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ
 • Điều 14. Phân phối lợi nhuận
 • Điều 15. Mục đích sử dụng các quỹ
 • Chương VI KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, BÁO CÁO, CÔNG KHAI TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TRA, GIÁM ...
 • Điều 16. Kế hoạch tài chính
 • Điều 17. Kế toán, thống kê
 • Điều 18. Báo cáo tài chính và báo cáo khác
 • Điều 19. Kiểm toán, kiểm tra, công khai báo cáo tài chính
 • Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan và doanh nghiệp kinh doanh xổ số
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Xử lý số dư quỹ dự phòng tài chính
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2014/TT-BTC để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 01/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2014/TT-BTC

Đang cập nhật