Thông báo 8249/TB-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 8249/TB-BTP

Tiêu đề: Thông báo 8249/TB-BTP năm 2013 ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và Quyết định 2369/QĐ-TTg do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 8249/TB-BTP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Tiến Dũng Ngày ban hành: 30/12/2013 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Ngày 30/12/2013, Bộ Tư pháp ban hành Thông báo 8249/TB-BTP năm 2013 ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và Quyết định 2369/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lý lịch tư pháp vẫn còn có những điểm còn hạn chế, bất cập, cụ thể là:

- Việc xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật còn chưa kịp thời, có văn bản sau 02 năm Luật có hiệu lực pháp luật mới được ban hành.

- Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy chưa nhận được sự quan tâm đúng mức, cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp kiêm nhiệm vẫn còn nhiều.

- Việc xử lý thông tin lý lịch tư pháp còn chưa kịp thời, số lượng thông tin lý lịch tư pháp còn tồn đọng nhiều.

- Tình trạng cấp Phiếu lý lịch tư pháp chậm, quá thời hạn vẫn còn khá phổ biến; việc lạm dụng quy định Luật để yêu cầu công dân xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 vẫn đang diễn ra.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 8249/TB-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 8249/TB-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 8249/TB-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 8249/TB-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 8249/TB-BTP

Đang cập nhật