Quyết định 194/2006/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 194/2006/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 194/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 194/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 24/08/2006 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 194/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC THỜI KỲ 2006 - 2020
 • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020 ...
 • I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
 • II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
 • III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH VÀ LĨNH VỰC
 • IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THEO LÃNH THỔ
 • V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 • Điều 2. Quy hoạch này là định hướng, cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện các quy ...
 • Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế ...
 • Điều 4. Giao các Bộ, ngành Trung ương liên quan hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nghiên cứu lập ...
 • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng ...
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 194/2006/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 194/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 194/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 194/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 194/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật