Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Số hiệu: 04/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/01/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính ...
  • Điều 5. Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn
  • Điều 6. Hóa đơn tự in
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi NĐ 51/2010 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Nội dung chính của Nghị định số 04/2014 là sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cụ thể, Nghị định số 04/2014 sửa đổi khoản 1, Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP về việc quy định các loại hóa đơn, hình thức thể hiện hóa đơn.

Quy định mở rộng, thay vì quy định hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ nội địa danh cho tổ chức các cá nhân, tổ chức khai thuế, Nghị định số 04/2014 quy định hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng.

Nghị định số 04/2014 bỏ quy định hình thức của hóa đơn GTGT do cá nhân kinh doanh tự in, đặt in, the đó quy định hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ;  hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, Nghị định số 04/2014 có quy định sửa đổi về điều kiện được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, theo đó quy định thêm điều kiện, doanh nghiệp phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được sự chấp thuận cơ quan thuế. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về việc đăng ký sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Nghị định số 04/2014  cũng quy định sửa đổi trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, theo đó quy định định kỳ 3 tháng, báo cáo việc nhận in hóa đơn, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Nghị định số 04/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2014.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 04/2014/NĐ-CP để xử lý: